An Ghaeilge sa tSraith Shinsearach

FÁILTE

 

Fáilte chuig leathanach gréasáin na Seirbhíse do Ghaeilge na Sraithe Sinsearaí.

Ceardlann ar an Litríocht - Mí na Samhna 2017
 

 

 

 

 

 

 

Ag Cothú Scil na hÉisteachta agus an Chluastuiscint

Ceardlann do mhúinteoirí Gaeilge Iar-bhunscoile ar fud na tíre.

Beidh foireann na Gaeilge ar ais ar an mbóthar arís go luath!  Seo ceardlann den scoth ar conas scil na h-éisteachta a chothú sa seomra ranga. Beidh samplaí praiticiúla, acmhainní agus féidearthachtaí don seomra ranga Gaeilge le roinnt againn. Díreofar isteach ar an leagan amach atá ar an gCluastuiscint ag leibhéal na hArdteistiméireachta agus ar ghnéithe éagsula a bhfuil tionchar acu ar fhorbairt scil na héisteachta. Cláraigh ar líne chun áit a chur in áirithe.

Bígí Linn!

Cláraigh anseo chun áit a chur in áirithe
Ceardlann ar an mBéaltriail agus Seachtain na Gaeilge 2017
Cláraigh anseo chun áit a chur in áirithe

 

 

 

 

 

AN NUACHT IS DÉANAÍ

 

Ceardlanna Gaeilge 2013-14

Tá na hacmhainní ceardlann ar fad ar fáil faoin nasc ' Acmhainní ó cheardlanna SFGM' thall.

 
CLÁRÚ 

 

Cláraigh linn agus cuirfear eolas chugat faoi cheardlanna agus imeachtaí a eagrófar amach anseo chun tacú le múinteoirí Gaeilge agus le múinteoirí ábhar a mhúineann trí mheán na Gaeilge.

 

 
FORBAIRT  GHAIRMIÚIL  LEANÚNACH ((FGL CPD)

 

Ceardlanna / Seimineáir an Earraigh 2014 ar fáil anseo.

 

 

TACAÍOCHT SCOILE DON GHAEILGE

 

Tugann an tSFGM cuireadh do scoileanna/múinteoiri Gaeilge cur isteach ar thacaíocht inscoile i gcomhthéacs theagasc agus fhoghlaim na Gaeilge mar ábhar (e.g. pleanáil ábhair, straitéisí le scileanna sealbhaithe teanga a chur chun cinn, srl.) chomh maith le gnéithe den teagasc agus den fhoghlaim san earnáil lán-Ghaeilge. Is le rannóga ábhair nó le foirne scoile-uile a dhéantar é seo, go hidéalach. Cuirtear isteach ar an gcineál tacaíochta seo ar an gcóras ar líne ar shuíomh na SFGM atá ar fáil anseo.

 

 

TEAGMHÁIL

 

Riarachán: 

An Riarthóir Gaeilge, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST), 

14 Bealach an tSeoighigh, Páirc Ghnó na Páirce Thiar, Bóthar Nangor, Baile Átha Cliath 12.

Fón: 01-4358587                   Rphostgaeilge@pdst.ie