Sonraí teagmhála

Is féidir teagmháil a dhéanamh le príomhoifigí na Seirbhíse um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) ag:

01-4358587 agus info@pdst.ie

 

Má tá ceist agat maidir lenár gcóras áirithinte nua ar líne, téigh chuig http://www.pdst.ie/onlinebookinginformation

 

 

Is féidir teagmháil a dhéanamh le hoifigí SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas ag:

01-7008200 agus technologyineducation@pdst.ie

 

 

Tabhair faoi deara go gcaithfear dul i dteagmháil leis an Deasc Seirbhísí Leathanbhanda má tá aon cheist agat faoin leathanbhanda ag 1800-334466