Nasc-Mhúinteoir Uimhearthachta Seimineár: Lá 2

Is í aidhm an tSeimineáir seo ná cumas san Uimhearthacht a fhorbairt ag leibhéal na scoile. Tá an seimineár do nasc-mhúinteoirí dírithe go príomha ar an Uimhearthacht a chothú agus a fhorbairt ar leibhéal na scoile ina hiomláine. Ar Lá a Dó den seimineár seo féachfar go crinn ar shnáth-aonaid na nDeachúlacha, na nIonadluachanna agus na gCéatadáin agus scrúdófar raon leathan cleachtas teagaisc agus eispéiris choincréideacha foghlama. Is é seo Lá 2 de sheimineár dhá-lá.

Bheadh se cabhrach an leabhar sin a ioslódáil agus priontáil a dhéanamh ar an Lámhleabhar don Mhúinteoir maidir le Deachúlacha, Ionadluachanna agus Céatadáin mar go mbainfear úsáid as tríd síos ar an lá.

D'fhéadfá é a íoslódáíl anseo

Sleamhnáin an Seimineár 

Ag teacht go luath...

Acmhainní Seimineár

Ag teacht go luath...