Nasc-Mhúinteoir Uimhearthachta Seimineár: Lá 1

Is í aidhm an tSeimineáir seo ná cumas san Uimhearthacht a fhorbairt ag leibhéal na scoile. Tá an seimineár do nasc-mhúinteoirí dírithe go príomha ar an Uimhearthacht a chothú agus a fhorbairt ar leibhéal na scoile ina hiomláine. Ar Lá a hAon den seimineár seo féachfar go crinn ar shnáth-aonad na gCodán agus scrúdófar raon leathan cleachtas teagaisc agus eispéiris choincréideacha foghlama. Is é seo Lá 1 de sheimineár dhá-lá.

Codáin: Lámhleabhar an Mhúinteora - Treoir maidir le Codáin a Theagasc agus a Fhoghlaim i mBunscoileanna in Éirinn

Is é aidhm na hacmhainne seo cuidiú le múinteoirí snáith-aonad na gCodán a theagasc (rang a 1 go rang a 6). Ní bhaineann an snáith-aonad seo le ranganna naíonán. Tá sé i gceist go dtacódh an acmhainn seo le cur i bhfeidhm Churaclam Matamaitice na Bunscolaíochta (PSMC) seachas teacht ina áit. Ach treoir bhreise a chur ar fáil i dtaca le codáin a theagasc agus a fhoghlaim, déanann an acmhainn seo iarracht béim a leagan ar an gcreat oideolaíoch a bhaineann le hardsmaointeoireacht mhatamaiticiúil, is é sin, modhanna maidir le scileanna ardoird matamaitice cosúil le réasúnú; cur in iúl agus cur i láthair; comhtháthú agus nascadh; agus cur i bhfeidhm agus réiteach fadhbanna a lorg, a chothú agus a leathnú. 

Más mian leat an leabhar seo a íoslódáil nó a phriontáil, brúigh anseo.

Sleamhnáin an Seimineár 

Más mian leat na sleamhnáin a íoslódáil nó a phriontáil, brúigh anseo.

Acmhainní Seimineár

Baineadh úsáid as na hacmhainní seo a leanas le linn an seimineár. Brúigh ar na hacmhainne gur mian leat a íoslódáil.