News

Content & Language Integrated Learning

Is cur chuige é FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga) ina dhéantar ábhair eile a mhúineadh trí
Ghaeilge, m.sh. Ealaín, Corpoideachas, Drámaíocht, srl.

 

I rith an tseimineáir seo, rachaidh múinteoirí i ngleic le réimse gníomhaíochtaí praiticiúla agus modheolaíochtaí
chun tacú leo FCÁT a chur i bhfeidhm agus chun iad a spreagadh.